O publikaci

Politika. Ekonomie. Média. Témata, o kterých by mělo být jasno. Svobodně a demokraticky. Mimo mainstream.

Svobodný člověk ví, že svoboda se nedá koupit ani zdědit. Za svobodu se musí bojovat. Zveme proto všechny přátele svobody slova, aby se stali součástí našeho komentovaného zpravodajství a názorové arény „Aby bylo jasno“, které pro Vás připravují redaktorka Jana Bobošíková a analytička Hana Lipovská.